İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

  • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar
  • İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
  • İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
  • İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları ve İmar Davaları
  • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü
  • Vergi Suç ve Cezaları

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ